Έκδοση Αδείας Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
  • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Αστυνομία)
  •  Τέσσερις (4) φωτογραφίες έγχρωμες απλές
  •  Μία (1) υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (συμπληρώνεται Αστυνομία)
  •  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο απο την Αστυνομία)
  •  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών «περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση» (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  •  Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  •  Ιαρτική γνωμάτευση απο ψυχίατρο που να γράφει ρητά οτι ο εξεταζόμενος δεν πάσχει απο οποιαδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών (σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο)
  • Ένα (1) παράβολο των 30 ευρώ υπέρ Δημοσίου
  •  Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης Επιπέδου 1 (Φ.Ε.Κ 664 απο 17-05-2010)
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *