Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας

Βάσει της τροποποίησης του νόμου Νόμου 2518/1997 που αφορά στο Προσωπικό Ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας , σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν Προσωπικό Ασφάλειας και Προσωπικό Παρακολούθησης Συστημάτων Ασφάλειας  και προσωπικό για την ασφάλεια υψηλών προσώπων (vip protection),  κάθε εργαζόμενος (είτε εργάζεται σε εταιρεία security είτε ως φύλακας σε ξενοδοχείο, μαγαζί κτλ.),  οφείλει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Kατανοώντας τη πολυπλοκότητα που διέπει τους σύγχρονους οικονομικούς οργανισμούς και τις ανάγκες που απορρέουν από το διαρκές εξελισσόμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, η εταιρεία TASEIS MANAGEMENT σε συνεργασία με καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού δημιουργεί λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών συνυφασμένο με την εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η εταιρεία συστάθηκε το 2002 με στόχο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στους τομείς που αφορούν:

  • στην εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων,
  • σε μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ISO και σήμανσης CE,
  • στην ανάληψη της χρηματοδότησης των επενδύσεων, που προγραμματίζουν οι επιχειρήσεις μέσω εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Σήμερα, η εταιρεία μας έχει επιπλέον την δυνατότητα ως αδειοδοτημένη σχολή ADR και ΠΕΙ να εκπαιδεύει επαγγελματίες οδηγούς για την απόκτηση των σχετικών διπλωμάτων.

Η πολυετής εμπειρία και η πολυσύνθετη τεχνογνωσία των στελεχών μας, σε ανάλογες επιχειρήσεις, καθώς και η αξιοπιστία, εχεμύθεια, ευελιξία και το επαγγελματικό ύφος και ήθος των συνεργατών μας, σε συνδυασμό με τη συνεχή ενημέρωση που λαμβάνουμε από τις συνεργασίες μας με ξένους φορείς (Πανεπιστήμια, εταιρείες κ.α.) διασφαλίζουν και καλύπτουν τις ανάγκες σας προσφέροντας σύγχρονες λύσεις από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στο site των συνεργατών μας.